Tenisový oddíl TJ Svitavy
Tenisový oddíl TJ Svitavy
 
 
 
Úvodní stránka»dospělí

Poplatky pro sezónu 2019/2020

 

Vážení rodiče a členové tenisového oddílu,

na základě rozhodnutí výkonného výboru TO TJ Svitavy bych chtěl tímto informovat o základních poplatcích členů tenisového oddílu pro rok 2018.

Členský příspěvek do TJ je u mládeže 300 Kč na rok, dospělí 500 Kč, ostatní 50 Kč. Platby nejpozději do konce února 2020.

Oddílové příspěvky rozdělujeme na poplatky za tréninky, které se platí se pravidelně jednou za měsíc, rodiče obdrží v elektronické podobě výkaz odtrénovaných hodin s celkovou částkou, kterou je potřeba uhradit bezhotovostně, zde budou uvedeny platební údaje. V případě, že hráč hraje u více trenérů, dostane rodič celkové vyúčtování za oba trenéry. U sourozenců bude vyúčtování pouze jedno. Splatnost bude vždy nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (za leden tedy nejpozději do 12. února). Finanční podmínky pro trénování se od září 2019 mění. V zimě se bude trénovat na dvou kurtech v přetlakové hale na stadionu a na jednom kurtu v hale u Svitapu - umělá antuka. V září se bude trénovat pouze v areálu Na Kurtech, kurty 3-5. Hodinové sazby jednotlivých trenérů: Pavel Vopálka 250 Kč/hodinu, Jiří Crha 250 Kč/hodinu, Mgr. Martin Lipenský 240 Kč/hodinu, Petr Gerišer 220 Kč/hodinu, Tomáš Vrtěna 180 Kč/hodinu, Jan Krejčí 150 Kč/hodinu. Kontakty na trenéry: Lipenský (606 245 983), Crha (739 524 922), Vopálka (736 657 024), Gerišer (603 590 683), Vrtěna (731 949 854).

Druhým oddílovým příspěvkem je platba za halu, která bude stanovena do konce září 2019 a bude ji nutné uhradit nejpozději do 20. října 2019. Sólová hodina pro sezónu 2019/2020 v hale bude 3600 Kč pro závodní hráče našeho oddílu a 4200 Kč pro nezávodní hráče. V případě hraní ve dvojici je tato částka poloviční, ve trojici třetinová. Hráči, kteří odehrají v roce 2019 minimálně 10 turnajů mimo Svitavy získají jednorázovou slevu 4000 Kč na halovou sezónu.

Třetím oddílovým příspěvkem je letní kurtovné, které bude pro rok 2020 stanoveno takto

1x týdně minitenis skupina

600,00 Kč

1x týdně

800,00 Kč

2 a vícekrát týdně

1 200,00 Kč

2 a vícekrát týdně + výhody

1 500,00 Kč

Platby nejpozději do 20. dubna 2020. Za úhradu kurtovného mohou členové oddílu hrát v předem stanovených časech rozvrhu, navíc si v rezervačním systému mohou zarezervovat hodinu max. 24 hodin dopředu. Rezervace by měla být vždy na zadních kurtech, v případě obsazenosti možno využít i kurty 1 a 2.

Členům oddílu bude v roce 2019 propláceno startovné na turnajích mimo Svitavy až do výše 4000 Kč, na domácích turnajích budou mít startovné poloviční.

Bude zachován bonus až 4000 Kč na tréninky pro hráče, kteří se umístí na celostátním žebříčku do 50. místa v ročníku. Hráči do 10. místa v republice získají slevu 4 000 Kč, do 20. místa 3 000 Kč, hráči do 40. místa 2 000 Kč a do 50. místa 1 500 Kč. Tato sleva bude využita jako kredit na tréninky.

Všechny platby uhraďte bezhotovostně na účet pokladníka oddílu Petra Gerišera 263 062 5063 / 0800, z tohoto účtu budou platby převedeny na účet TJ. Trenéři následně vystaví TJ Svitavy, z.s. fakturu na částky totožné s celkovými platbami od rodičů.

za TO Martin Lipenský

 

 
ZAPSAL: Lipenský Martin | DNE: 14-09-2019 === UPRAVIL: Lipenský Martin | DNE: 14-09-2019
 
 
Ostatní odkazy
 
E-shop Nekvinda-Obchod.cz  | Teshop


© Tenisový oddíl TJ Svitavy, všechna práva vyhrazena | Pro Tenisový oddíl TJ Svitavy 2012 Steps.web