Tenisový oddíl TJ Svitavy
Tenisový oddíl TJ Svitavy
 
 
 
Úvodní stránka»Oddíl

Lékařské prohlídky nutné pro zařazení hráčů na soupisku

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku (Vyhlaska), která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého tenisového svazu (dále jen ČTS) jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Pro rok 2016 vydal VOČTS a nově i ČTS předpis, který na základě vyhlášky MZ ČR vyžaduje povinnou lékařskou prohlídku každého člena oddílu, který se nachází na soupisce od minitenisu po seniory. Tuto prohlídku musí mít všichni nepozději do 30.4.2016.

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

  • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
  • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
  • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
  • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.
  • Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
  • zjištění základní antropometrie;
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
Často kladené otázky

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat?

Je potřeba zajít ke svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek (formular lekar) a prohlídku absolvovat.

Od kdy potřebují mít platný lékařský posudek?

Z hlediska startu v soutěžích ČTS (VčOTS), musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tj. i během tréninků v klubu/oddíle.

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč?

Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích ČTS (VčOTS) v každé věkové kategorii od minitenisu po seniory musí absolvovat lékařskou prohlídku.

Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem ČTS (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku?

Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích ČTS (VčOTS), ostatní členové ČTS lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?

Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

Jak často musím chodit na prohlídku?

Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná na 12 měsíců. Mohu ji využít i na tenis?

NE. Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na tenis. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát tenis.

Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit?

Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u jednatelů/sekretářů klubů/oddílu.

Komu mám na ČTS (VčOTS) lékařský posudek předložit?

Lékařský posudek nepředkládáte pracovníkovi ČTS (VčOTS), ale kopii lékařského posudku předáte odpovědné osobě svého klubu/oddílu (nejčastěji jednateli/sekretáři). Kontrola hráčů ze strany ČTS (VčOTS) pak probíhá prostřednictvím sekretáře nebo jednatele klubu/oddílu.

Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat?

Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost o provedení prohlídky (formular lekar).

O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout?

Hráč účastnící se soutěží ČTS žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu TENIS. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro TENIS absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG?

V takovém případě vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést?

Praktický lékař má dán postup (Obsah prohlidky), který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik?

Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 150,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla poplatek ve výši 150,- Kč. Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.

Související soubory

 
ZAPSAL: Lipenský Martin | DNE: 03-04-2016 === UPRAVIL: Lipenský Martin | DNE: 04-04-2016
 
 
Ostatní odkazy
 
E-shop Nekvinda-Obchod.cz  | Teshop


© Tenisový oddíl TJ Svitavy, všechna práva vyhrazena | Pro Tenisový oddíl TJ Svitavy 2012 Steps.web