Tenisový oddíl TJ Svitavy
Tenisový oddíl TJ Svitavy
 
 
 
Úvodní stránka»Oddíl»Platby tréninků - oddílové příspěvky

Platby tréninků - oddílové příspěvky

Vážení rodiče a členové tenisového oddílu,

od září 2017 dojde k zásadní změně plateb oddílových příspěvků.

Oddílové příspěvky rozdělujeme na poplatky za tréninky, které doposud vybírali trenéři v hotovosti. Platí se pravidelně jednou za měsíc, rodiče obdrží od trenéra v elektronické podobě výkaz odtrénovaných hodin s celkovou částkou, kterou je potřeba uhradit bezhotovostně, zde budou uvedeny platební údaje. V případě, že hráč hraje u více trenérů, dostane rodič celkové vyúčtování za oba trenéry. U sourozenců bude vyúčtování pouze jedno. Splatnost bude vždy nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (za září tedy nejpozději do 12. října). Odměna trenéra je v rozmezí 130 – 220 Kč za hodinu

Druhým oddílovým příspěvkem je platba za halu, která bude stanovena do konce října 2017 a bude ji nutné uhradit nejpozději do 15. listopadu 2017. Sólová hodina pro sezónu 2017/2018 v hale bude 2800 Kč pro závodní hráče našeho oddílu a 3600 Kč pro nezávodní hráče. V případě hraní ve dvojici je tato částka poloviční, ve trojici třetinová. Hráči, kteří odehráli v loňském roce minimálně 10 turnajů mimo Svitavy získají jednorázovou slevu 4000 Kč na halovou sezónu.

Třetím oddílovým příspěvkem je letní kurtovné, které bude pro rok 2018 stanoveno na 1200 Kč. Zlevněné kurtovné 800 Kč (ten, kdo hraje jednou týdně ve dvojici nebo trojici). Platby nejpozději do 30. dubna 2018.

Členský příspěvek do TJ je u mládeže 300 Kč na rok, dospělí 500 Kč, ostatní 50 Kč. Platby nejpozději do 28. února 2018.

Všechny tyto platby uhraďte bezhotovostně na účet nového pokladníka oddílu Petra Gerišera 263 062 5063 / 0800, z tohoto účtu budou platby převedeny na účet TJ. Trenéři následně vystaví TJ Svitavy, z.s. fakturu na částky totožné s celkovými platbami od rodičů.

 

za TO Martin Lipenský

 

Související soubory

 
ZAPSAL: Lipenský Martin | DNE: 20-09-2017 === UPRAVIL: Lipenský Martin | DNE: 09-05-2018
 
 
Ostatní odkazy
 
E-shop Nekvinda-Obchod.cz  | Teshop


© Tenisový oddíl TJ Svitavy, všechna práva vyhrazena | Pro Tenisový oddíl TJ Svitavy 2012 Steps.web