TO TJ Svitavy

Opětovné oživení tenisového oddílu TO TJ Svitavy bylo důsledkem snahy zajistit začínajícím svitavským tenistům kvalitní technické a organizační zázemí. Seznámení s tenisem a pravidly této hry děti získaly díky p. Crhovi a jeho tenisové škole. Pro zajištění lepší finanční, technické a organizační podpory před námi vyvstala nutnost přejít od komerčního projektu (tím tenisová škola pana Crhy bezesporu je) k projektu organizačně zastřešeným Tělovýchovnou jednotou Svitavy.

Oddíl TO TJ Svitavy získal v srpnu 2010 status čekatele na vstup do TJ. Plné členství oddíl získal na valné hromadě TJ v březnu 2011. Oddíl TO TJ Svitavy disponuje vlastním účtem vedený pod TJ a jeho cestou jsme schopni čerpat různé dotace, sponzorské dary a platit přihlášení do soutěží a jiné poplatky.

Od prosince 2010 se TO TJ Svitavy stal členem Českého Tenisového Svazu. V současné době registruje TO TJ Svitavy kolem 100 členů z toho asi 70 dětí. Pro trénování dětí máme v současné době k dispozici 5 trenérů – M. Lipenský (606 245 983), P. Vopálka (736 657 024), P. Gerišer (603 590 683), J. Crha (739 524 922) a T. Vrtěna.