Výkonný výbor TO TJ Svitavy

PředsedaMgr. Martin Lipenský
JednatelMgr. Martin Lipenský
PokladníkPetr Gerišer
ČlenovéTomáš Vrtěna
Jan Krejčí
Radim Drápela
Pavel Vopálka
Jiří Crha