Ceník mládež – členové TO TJ Svitavy

Vážení rodiče a členové tenisového oddílu,

zveřejňujeme nové cenové podmínky členství v tenisovém oddíle pro rok 2023/24.

Členský příspěvek do TJ je u mládeže 400 Kč na rok, dospělí 600 Kč, ostatní 50 Kč. Platby nejpozději do konce dubna 2024.

Oddílové příspěvky rozdělujeme na poplatky za tréninky, které se platí pravidelně jednou za měsíc, rodiče obdrží v elektronické podobě výkaz odtrénovaných hodin s celkovou částkou, kterou je potřeba uhradit bezhotovostně, zde budou uvedeny platební údaje. V případě, že hráč hraje u více trenérů, dostane rodič celkové vyúčtování za oba trenéry. U sourozenců bude vyúčtování pouze jedno. Splatnost bude vždy nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (za leden tedy nejpozději do 12. února).

V zimě se bude trénovat na dvou kurtech v přetlakové hale na stadionu (provozuje TO TJ Svitavy, z.s.) a na jednom kurtu v hale u Svitapu – umělá antuka (provozovatel Jan Krejčí). V letní sezóně v areálu Na Kurtech, oddíloví hráči budou trénovat prioritně na kurtech 3-5. Od 1.4.2024 se mění sazba oddílových trenérů.

Hodinové sazby jednotlivých trenérů
Jiří Crha (739 524 922)320 Kč / hod
Mgr. Martin Lipenský (606 245 983)300 Kč / hod
Petr Gerišer (603 590 683)260 Kč / hod
Tomáš Vrtěna (731 949 854)260 Kč / hod
Jan Krejčí (737 526 660)240 Kč / hod
Jakub Vrtěna (603 996 005)200 Kč / hod
Daniel Drápela (731 677 747)200 Kč / hod

Druhým oddílovým příspěvkem je platba za halu. Sólová hodina v hale pro sezónu 2022/2023 bude stát 4200 Kč. V případě hraní ve dvojici je tato částka poloviční, ve trojici třetinová.

Třetím oddílovým příspěvkem je letní kurtovné, které bude pro rok 2024 stanoveno takto:

1x týdně minitenis400 Kč
1x týdně500 Kč
2 a vícekrát týdně900 Kč
2 a vícekrát týdně + výhody1200 Kč

Minitenisté a náboroví hráči hradí v letní i zimní sezóně pravidelně 500-600 Kč měsíčně, netýkají se jich členské příspěvky, kurtovné ani poplatek za halu a žádné další.

Za úhradu kurtovného mohou členové oddílu hrát v předem stanovených časech rozvrhu, navíc si v rezervačním systému mohou zarezervovat hodinu max. 24 hodin dopředu. Rezervace by měla být vždy na zadních kurtech, v případě obsazenosti možno využít i kurty 1 a 2.

Členům oddílu bude v roce 2023/24 propláceno startovné na turnajích mimo Svitavy, na domácích turnajích budou mít startovné poloviční.

Všechny platby uhraďte bezhotovostně na účet pokladníka oddílu 263 062 5063 / 0800, z tohoto účtu budou platby převedeny na účet TJ. Trenéři následně vystaví TJ Svitavy, z.s. fakturu na částky totožné s celkovými platbami od rodičů.

za tenisový oddíl Martin Lipenský