Ceník mládež – členové TO TJ Svitavy

Vážení rodiče a členové tenisového oddílu,

na základě rozhodnutí výkonného výboru TO TJ Svitavy ze dne 27.8.2021 bych chtěl tímto informovat o základních poplatcích členů tenisového oddílu pro rok 2021/22.

Členský příspěvek do TJ je u mládeže 300 Kč na rok, dospělí 500 Kč, ostatní 50 Kč. Platby nejpozději do konce února 2022.

Oddílové příspěvky rozdělujeme na poplatky za tréninky, které se platí pravidelně jednou za měsíc, rodiče obdrží v elektronické podobě výkaz odtrénovaných hodin s celkovou částkou, kterou je potřeba uhradit bezhotovostně, zde budou uvedeny platební údaje. V případě, že hráč hraje u více trenérů, dostane rodič celkové vyúčtování za oba trenéry. U sourozenců bude vyúčtování pouze jedno. Splatnost bude vždy nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (za leden tedy nejpozději do 12. února).

V zimě se bude trénovat na dvou kurtech v přetlakové hale na stadionu (provozuje TO TJ Svitavy, z.s.) a na jednom kurtu v hale u Svitapu – umělá antuka (provozovatel Jan Krejčí). V letní sezóně v areálu Na Kurtech, oddíloví hráči budou trénovat prioritně na kurtech 3-5. Od 1.9.2021 se mění sazba oddílových trenérů.

Hodinové sazby jednotlivých trenérů
Pavel Vopálka (736 657 024)280 Kč / hod
Jiří Crha (739 524 922)300 Kč / hod
Mgr. Martin Lipenský (606 245 983)280 Kč / hod
Petr Gerišer (603 590 683)240 Kč / hod
Tomáš Vrtěna (731 949 854)240 Kč / hod
Jan Krejčí (737 526 660)200 Kč / hod
Jakub Vrtěna150 Kč / hod

Druhým oddílovým příspěvkem je platba za halu. Sólová hodina v hale pro sezónu 2021/2022 bude stát 3500 Kč. V případě hraní ve dvojici je tato částka poloviční, ve trojici třetinová. Hráči, kteří odehrají v roce 2021 minimálně 6 turnajů, získají jednorázovou slevu 3000 Kč na halovou sezónu.

Třetím oddílovým příspěvkem je letní kurtovné, které bude pro rok 2022 stanoveno takto:

1x týdně minitenis500 Kč
1x týdně600 Kč
2 a vícekrát týdně1000 Kč
2 a vícekrát týdně + výhody1200 Kč

Minitenisté a náboroví hráči hradí v letní sezóně 300-500 Kč měsíčně, v zimní sezóně 400-650 Kč měsíčně a žádné další.

Za úhradu kurtovného mohou členové oddílu hrát v předem stanovených časech rozvrhu, navíc si v rezervačním systému mohou zarezervovat hodinu max. 24 hodin dopředu. Rezervace by měla být vždy na zadních kurtech, v případě obsazenosti možno využít i kurty 1 a 2.

Členům oddílu bude v roce 2021 propláceno startovné na turnajích mimo Svitavy až do výše 4000 Kč, na domácích turnajích budou mít startovné poloviční.

Všechny platby uhraďte bezhotovostně na účet pokladníka oddílu 263 062 5063 / 0800, z tohoto účtu budou platby převedeny na účet TJ. Trenéři následně vystaví TJ Svitavy, z.s. fakturu na částky totožné s celkovými platbami od rodičů.

za tenisový oddíl Martin Lipenský