Ceník mládež – členové TO TJ Svitavy

Vážení rodiče a členové tenisového oddílu,

na základě rozhodnutí výkonného výboru TO TJ Svitavy bych chtěl tímto informovat o základních poplatcích členů tenisového oddílu pro rok 2020/21.

Členský příspěvek do TJ je u mládeže 300 Kč na rok, dospělí 500 Kč, ostatní 50 Kč. Platby nejpozději do konce února 2021.

Oddílové příspěvky rozdělujeme na poplatky za tréninky, které se platí se pravidelně jednou za měsíc, rodiče obdrží v elektronické podobě výkaz odtrénovaných hodin s celkovou částkou, kterou je potřeba uhradit bezhotovostně, zde budou uvedeny platební údaje. V případě, že hráč hraje u více trenérů, dostane rodič celkové vyúčtování za oba trenéry. U sourozenců bude vyúčtování pouze jedno. Splatnost bude vždy nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (za leden tedy nejpozději do 12. února).

V zimě se bude trénovat na dvou kurtech v přetlakové hale na stadionu (provozuje TO TJ Svitavy, z.s.) a na jednom kurtu v hale u Svitapu – umělá antuka (provozovatel Jan Krejčí). V letní sezóně v areálu Na Kurtech, oddíloví hráči budou trénovat prioritně na kurtech 3-5.

Hodinové sazby jednotlivých trenérů
Pavel Vopálka (736 657 024)250 Kč / hod
Jiří Crha (739 524 922)250 Kč / hod
Mgr. Martin Lipenský (606 245 983)250 Kč / hod
Petr Gerišer (603 590 683)220 Kč / hod
Tomáš Vrtěna (731 949 854)220 Kč / hod
Jan Krejčí180 Kč / hod

Druhým oddílovým příspěvkem je platba za halu. Sólová hodina pro sezónu 2020/2021 v hale bude 4000 Kč. V případě hraní ve dvojici je tato částka poloviční, ve trojici třetinová. Hráči, kteří odehrají v roce 2019 minimálně 10 turnajů Svitavy získají jednorázovou slevu 4000 Kč na halovou sezónu.

Třetím oddílovým příspěvkem je letní kurtovné, které bude pro rok 2020 stanoveno takto:

1x týdně minitenis600 Kč
1x týdně800 Kč
2 a vícekrát týdně1200 Kč
2 a vícekrát týdně + výhody1500 Kč

Minitenisté a náboroví hráči hradí v letní sezóně 200 Kč měsíčně, v zimní sezóně 500 Kč měsíčně.

Za úhradu kurtovného mohou členové oddílu hrát v předem stanovených časech rozvrhu, navíc si v rezervačním systému mohou zarezervovat hodinu max. 24 hodin dopředu. Rezervace by měla být vždy na zadních kurtech, v případě obsazenosti možno využít i kurty 1 a 2.

Členům oddílu bude v roce 2021 propláceno startovné na turnajích mimo Svitavy až do výše 4000 Kč, na domácích turnajích budou mít startovné poloviční.

Všechny platby uhraďte bezhotovostně na účet pokladníka oddílu Petra Gerišera 263 062 5063 / 0800, z tohoto účtu budou platby převedeny na účet TJ. Trenéři následně vystaví TJ Svitavy, z.s. fakturu na částky totožné s celkovými platbami od rodičů.

za tenisový oddíl Martin Lipenský